2020-07-30

Allmäntillstånd: Kraftig

På cykeln på väg hem klirrade det romantiskt från ett par vinflaskor baki vagnen. Då slog en svag tanke till, som svaga tankar ofta gör verkar de mer imponerande i stunden än vad de kanske är i evigheten. I stunden var det en stark insikt, nu har den bleknat. Ett tag glömde jag till och med bort den.

Nu har jag kommit fram med cykel, vagn och klirrande flaskor. Deklarerat mitt allmäntillstånd för fru och dotter som "trött och oäten". 

Apropå allmäntillstånd, i min sjukjournal står det på ett ställe "Allmäntillstånd: Kraftig".  Det kanske finns en lathund i någon läkarbok som klargör om det betyder "lite fet" eller "stor å stark" eller "lagom fet" eller liknande. Det skulle vara intressant, ibland är avsaknaden av säker innebörd av väldigt stor innebörd. 

Hur som, trött och oäten har gått till bara trött. 

Insikten på cykeln var denna: 
Det går att tänka nästan vad som helst. Det finns inga gränser, bara avsaknad av förstådd innebörd. 
Alltså att det inte går att förstå vad som tänktes, det är för svårt att tolka för vårt förstånd. Det är inte kompatibelt med vårt medvetande. Vi har kapaciteten att föreställa oss, uppfatta, men inte att förstå. Som universum om du vill. Du uppfattar det, men inte kan du tolka eller förstå det, egentligen. 

Det var hur som en skön insikt, om än inte så storslagen som tidigare tänkt. 

2020-03-07

Livskris avvärjd


Det nalkades milstolpar i livet och det var lite stressande. Började tänka på en bok jag läste för kring tio år sedan. Det handlade om Platon. Men minnet var svagt, som lite suddigt och sammanblandat. Något med själen och kroppen. 

Som en sann nittiotalist gick jag till Youtube. 

Det här klippen nedan är så bra.

ÄLSKAR stoiker. Marcus Aurelius har  hjälpt mig mer än någon präst gjort.

Kan vi starta ett samfund som handlar om filosofi, utan tveksam tro och kod. Finns det?  Jag är på.