2012-02-15

HipHopens mysterium

"Big ups till Pite, Lule, Boden. Till Skelle å Ume.
Till Norrland så är jag alltid trogen.
Folk flyttar runt, söker någonting att vara.
Men de blir aldrig klara.
 #Norrbottniabanan"

Kalle Gracias.

Serru, en tex som är väldans lik en massa andra raptexter. De rappar om var de hör hemma.

 I en liknande text från Stockholm hade det droppats några områden i en förort inom en radie av en mil. Max. Det känns normalt att slänga in liknelser som bara den snäva kretsen i "betongen" förstår. Allt på klingande rinkebymål.

I Norrländsk-rapp drar man städer med inom en sträcka på 30 mil. Minst. Det är naturligt att slänga in en liknelse som ingen ungdom söder om Ljungan förstår. Allt på klingande pitemål.

Fint på många sätt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar